poniedziałek, 27 stycznia 2014

dysleksja rozwojowaInformacje dla rodziców


 Co to jest dysleksja rozwojowa???                                                                                Dysleksja rozwojowa są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Objawy dysleksji rozwojowej


-         Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.
-         opóźniony rozwój mowy;
-         mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);
-         wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
-         trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;
-         trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;
-         oburęczność;
-         mylenie prawej i lewej ręki;
-         trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
-         trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii..

Ważne!!!
Przed zdiagnozowaniem dysleksji sprawdź czy dziecko nie posiada ubytku słuchu bądź wzroku!!


Materiały do pobrania:

Linki zostały pobrane z Polskiego Towarzystwa Dysleksji

przewodnik dla rodziców

dekalog dla rodziców